top of page

ליטיגציה מסחרית
- ייצוג בבית משפט בנושאים מסחריים כמו סכסוכי מקרקעין, סכסוכים בתחום החברות וכן סכסוכים בעולם המסחר על סוגיו. היכולות הייחודיות שלנו הן לנהל את התיק בצורה אסטרטגית יסודית ולתכנן כמה מהלכים קדימה. אנחנו מטפלים בתיקים מורכבים, חלקם מתוקשרים חלקם רגישים, שדורשים יכולת לרוץ למרחקים ארוכים, ומספקים את הפתרונות הרצויים בעזרת ידע, סבלנות וחשיבה מחוץ לקופסא.

 ליטיגציה מסחרית-אזרחית

bottom of page